top of page

Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma grozījumiem no 2024. gada 1. janvāra dabas resursu nodokļa likme mainās no 95 EUR uz 110 EUR par tonnu.

Šo izmaiņu ietekmē pieaug nešķiroto atkritumu noglabāšanas maksa poligonos. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi SIA “Liepājas RAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu pie DRN likmes 110 EUR/t. Jaunais tarifs par nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Ķīvītes”, kas stājas spēkā no 2024. gada 1. janvāra, ir 93,15 EUR/t (bez PVN).Atkritumu apsaimniekošanas likums (39. panta 12 daļa) nosaka, ka, ja mainās tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu izvešanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu.


Pamatojoties uz atkritumu apsaimniekotāju paziņojumiem, informējam, ka izmaksas par sadzīves nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu no 01.01.2024. būs sekojošas:


SIA "ECO BALTIA VIDE" pakalpojumu maksa klientiem:PS "Vides pakalpojumi Liepājai" pakalpojumu maksa klientiem:SIA "CleanR" pakalpojumu maksa klientiem:

Atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņās Nīcas un Otaņķu pagastā no 2024. gada 1. janvāra, tarifs norādīts ar pievienotās vērtības nodokli.Kā samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu? Šķirojot!

Aicinām iedzīvotājus pievērst lielāku uzmanību atkritumu šķirošanā un ieviest videi draudzīgus paradumus - gan savā ģimenē, gan mājā kopumā! Atgādinām, ka šķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojuma apsaimniekošana tiek nodrošināta bez maksas, savukārt bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas izmaksas ir zemākas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.


Šķirojot atkritumus būs iespējams samazināt nešķiroto atkritumu apjomu, tādejādi – maksāt mazāk un palīdzēt saglabāt tīru vidi sev apkārt!Papildus informācija un ieteikumi par atkritumu šķirošanu - https://skiroviegli.lv/#/ .

Comments


bottom of page