top of page

Sniedzam pakalpojumu projektu izstrādei, ēku atjaunošanai un labiekārtošanai, kā arī veicam projekta vadību ēku atjaunošanai sadarbībā ar Altum un projektiem ar pašvaldību līdzfinansējumiem.

altum.png

Mūsu īstenotie labiekārtošanas un māju energoefektivitātes uzlabošanas projekti

Placeholder Image

Klaipēdas iela 82

Teritorijas labiekārtošanas projekts: izbūvēta gājēju ietve, stāvvieta, atkritumu novietne, nobruģēts apkārtnes ceļš.

Placeholder Image

Siļķu iela 14

Dzīvojamā mājā tika viekta pilna veida energoefektivitātes pasākumi.

Piltenes iela 10

Projekta ietvaros veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ieejas mezglu atjaunošana un ventilācijas sistēmas uzlabošana.

Skolas iela 3, Nīca

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana.

Krūmu iela 20

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krūmu ielā 20, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana.

K. Zāles laukums 2

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošina:
• siltumenerģijas ietaupījumu 73,35 kWh/m2 gadā
• siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 51,58 CO2 ekv.T./gadā

Matrožu iela 2

2019.gada 28.novembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 404632,50 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Matrožu ielā 2, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Sakņu iela 18

Dzīvojamās mājas Sakņu ielā 18, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana.

Placeholder Image

Ūliha iela 97/99

Veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ieejas mezglu atjaunošana un apkures sistēmas rekonstrukcija.

bottom of page