top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Klaipēdas iela 82

Project Type

Photography

Periods

Maijs 2024

Piemājas teritorijas labiekārtošana - darbi tiks pabeigti 2024. gada maijā.
• Pirms labiekārtošanas projekta īstenošanas mājas iedzīvotājiem ielas pusē nebija gājēju ietves - šobrīd ir izbūvēta, ir iekārtoti soliņi un velo novietnes.
• Mājas apkārtnes ceļš ir nobruģēts, lai atvieglotu tranportlīdzekļu kustību kā arī pašu majas iedzīvotāju kustību.
• Tika izbūvēta atkritumu novietne, lai iedzīvotāji varētu paši kontrolēt atkritumu izvešanu, jo pirms tam atkritumu konteiners bija novietots pie mājas teritorijā, kas radīja netīrību, jo citi garāmgājēji bieži pie tā novietoja lielgabarīta atkritumus un meta savus atkritumus konteinerā, kas ievērojami palielināja atkritumu izvešanas izmaksas.
• Iznomājot daļu zemi no Liepājas pašvaldības, ir izbūvēta autostāvvieta, lai mājas iedzīvotājiem būtu pašiem savas stāvvietas un transportlīdzekļi nebūtu jānovieto pie citām dzīvojamām ēkām.
• Tiek labiekārtota dzīvojamās ēkas sētas puse, iestādot krūmus un iesējot zālāju, kas pilnveido kopēju skatu un rada patīkamu vidi mājas iedzīvotājiem.

Klaipēdas iela 82 PĒC_.jpg

Popular
Recipes

bottom of page