top of page

The Full Story

About

This is your About Page. It's a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

Obligāti veicamie pārvaldīšanas pakalpojumi

  • dzīvojamās mājas sanitārā apkope;

  • siltumenerģijas, arī dabasgāzes piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana, slēdzot attiecīgu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju;

  • elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai (arī kopīpašumā esošo iekārtu darbības nodrošināšanai);

  • dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts;

  • dzīvojamajai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana;

  • dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana.

Ēkas tehniskā uzturēšana

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page