< atpakaļpirms

Klaipēdas iela 82


2019.gada 31.maijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 265250,66 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 82, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba, jumta siltināšana un nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, ieejas mezglu atjaunošana un ventilācijas sistēmas uzlabošana, zibensaizsardzības ierīkošana un apkures sistēmas rekonstrukcija. Kopējās projekta izmaksas EUR 677534,31 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība).
Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
• siltumenerģijas ietaupījumu 49,64 kWh/m2 gadā
• siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 40,34 CO2 ekv.T./gadā
Piegādātāju atlases procedūras rezultātā darbus veiks SIA “MK Būvniecība”, būvkom.reģ.Nr. 9936-R.