< atpakaļpirms


pēc

Piltenes 10, Liepāja


2018.gada 20.jūlijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 266 602.57 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piltenes ielā 10, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ieejas mezglu atjaunošana un ventilācijas sistēmas uzlabošana, Kopējās projekta izmaksas EUR 366273.01 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība).
Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
• siltumenerģijas ietaupījumu 31,93 kWh/m2 gadā
• siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 19,00 CO2 ekv.T./gadā
Piegādātāju atlases procedūras rezultātā darbus veiks SIA “MK Būvniecība”, būvkom.reģ.Nr. 9936-R.