< atpakaļpirms


pēc

Pļavu iela 4


2012.gadā veikta visu ārsienu siltināšana, jumta seguma nomaiņa, pagraba un bēniņu pārsegumu siltināšana, kā arī apkures sistēmas rekonstrukcija - vertikālās divcauruļu sistēmas izbūve ar inidivduālo uzskaiti - alokatoriem.

Apsaimniekošanas maksa - 0.71 EUR/m2

Siltumenerģijas patēriņš