< ATPAKAĻ UZ SĀKUMU


Izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā

Informējam par plānotajām un Liepājas valstspilsētas pašvaldības apstiprinātajām izmaiņām nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksā Liepājā, kas stāsies spēkā ar 01.07.2023. 

Saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāju paziņojumu izmaksas par sadzīves nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu būs sekojošas:

Domes sēdē apstiprināts, ka Liepājas ziemeļu daļā SIA “Eco Baltia vide” sniegtā pakalpojuma līdzšinējā maksa 19,58 eiro (bez PVN) par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek palielināta uz 20,12 eiro (bez PVN).

Savukārt Liepājas dienvidu daļā pilnsabiedrības “Vides pakalpojumi Liepājai” līdzšinējā maksa 19,20 eiro (bez PVN) par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek palielināta uz 19,75 eiro (bez PVN).

 

Kā samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu? Šķirojot!

Ņemot vērā, ka pieaug tikai nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, pašvaldība atgādina, ka būtiski izmaksas var samazināt pareiza atkritumu šķirošana, jo to izvešana ir bez maksas.

Aicinām iedzīvotājus pievērst lielāku uzmanību atkritumu šķirošanā un ieviest videi draudzīgus paradumus - gan savā ģimenē, gan mājā kopumā! Atgādinām, ka šķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojuma apsaimniekošana tiek nodrošināta bez maksas, savukārt bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas izmaksas ir zemākas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Šķirojot atkritumus būs iespējams samazināt nešķiroto atkritumu apjomu, tādejādi – maksāt mazāk un palīdzēt saglabāt tīru vidi sev apkārt!

 

Kā pareizi šķirot?

Iedzīvotājiem ir jānodrošina, lai šķirotie materiāli būtu bez sadzīves atkritumu piemaisījumiem un konteinerā atrastos tikai šķirotie materiāli. Pretējā gadījumā konteinera saturs nav derīgs pārstrādei un tie tiek izvesti, piemērojot sadzīves atkritumu izvešanas tarifu.

Lasiet plašāk par atkritumu šķirošanu skiroviegli.lv


2023-06-29 16:03:39< visi jaunumi