< ATPAKAĻ UZ SĀKUMU


Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa pieaugumu

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa pieaugumu

Ņemot vērā 2021.gada 1.janvārī spēkā stājušos grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, turpmākajos gados palielināsies dabas resursu nodoklis (DRN) par atkritumu noglabāšanu poligonā. 2021.gadā tas ir 65 eiro par tonnu, savukārt no 2022.gada 1. janvāra būs 80 eiro par tonnu.

* Avots: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājas lapa

 

Lai veicinātu dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, jāpanāk, lai pēc iespējas mazāk atkritumu tiktu nogādāts poligonos apglabāšanai, bet tie tiktu dalīti savākti un tad pārstrādāti vai reģenerēti, tādējādi virzoties uz aprites ekonomiku.

Valsts vides aizsardzības politika paredz arī turpmāku dabas resursu nodokļa (DRN) likmes ikgadēju pieaugumu. Minētās izmaiņas iedzīvotājiem un uzņēmumiem ietekmēs arī maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

 

SIA "Namu serviss APSE" informē, ka saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāju paziņojumiem izmaksas par sadzīves nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu 2022. gadā būs sekojošas:

 

SIA "ECO BALTIA VIDE" pakalpojumu maksa klientiem:

 PS "Vides pakalpojumi Liepājai" pakalpojumu maksa klientiem:

 

Izmaiņas maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido tikai un vienīgi DRN likmes pieauguma proporcija.

 

Kā samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu? Šķirojot!

 

Aicinām iedzīvotājus pievērst lielāku uzmanību atkritumu šķirošanā un ieviest videi draudzīgus paradumus - gan savā ģimenē, gan mājā kopumā! Atgādinām, ka šķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojuma apsaimniekošana tiek nodrošināta bez maksas, savukārt bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas izmaksas ir zemākas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Šķirojot atkritumus būs iespējams samazināt nešķiroto atkritumu apjomu, tādejādi – maksāt mazāk un palīdzēt saglabāt tīru vidi sev apkārt!

 

Statistika

 

2021. gada janvāra otrajā pusē Ministru kabinets (MK) apstiprināja Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.–2028. gadam, kas paredz  līdz 2035. gadam poligonos Latvijā apglabāt ne vairāk kā 10 % no kopējā sadzīves atkritumu apjoma un pārstrādāt vismaz 65 %. Pašlaik poligonos tiek apglabāti vairāk nekā 60 % atkritumu.

Uz vienu cilvēku radītais atkritumu daudzums mājsaimniecībās kopš Latvijas neatkarības atgūšanas ir vairāk nekā dubultojies. Tas ir palielinājies no 200 kilogramiem 1991. gadā līdz 475 kilogramiem 2020. gadā. Vides un reģionālās attīstības ministrija Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.–2028. gadam prognozējusi, ka uz vienu cilvēku radītais atkritumu daudzums jau dažos gados varētu pārsniegt 500 kilogramu un tas turpinās palielināties. 2028. gadā uz vienu cilvēku radītais sadzīves atkritumu apjoms varētu būt jau 532 kilogrami.

 

Iedzīvotāju iesaiste

 

Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un informēt par vēlmi uzstādīt šķiroto atkritumu konteinerus savas mājas tuvumā, iesniedzot iesniegumu SIA “Namu serviss APSE” klientu apkalpošanas centrā, noformējot dokumentu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām. Uzņēmuma speciālisti izvērtēs iespēju papildus konteineru novietošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un informēs par lēmumu dzīvojamās mājas iedzīvotājus. 

 

Papildus informācija un ieteikumi par atkritumu šķirošanu - lasiet:

- ECO BALTIA VIDE mājaslapā ŠEIT

www. nenoroc.lv mājaslapā.

Ar Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas Komisijas apstiprināto lēmumu par tarifu maiņu varat iepazīties ŠEIT.

 


2021-12-29 16:57:08< visi jaunumi