< ATPAKAĻ UZ SĀKUMU


Pabeigta vērienīga mājas renovācija

Liepājas centrā, K. Zāles laukumā 2, esam pabeiguši daudzdzīvokļu mājas vērienīgu renovāciju!
 
2019.gada 10.jūlijā bija parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 198577,05 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas K. Zāles laukums 2, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. 2021. gada novembrī pilnībā tika pabeigti visi renovācijas darbi un ēka nodota ekspluatācijā.
 
Mājai veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi:
✔ ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana
✔ logu un durvju nomaiņa, balkonu remonts
✔ ieejas zonas atjaunošana un apkures sistēmas rekonstrukcija.
 
Rekonstrukcijas projekts aizņēma aptuveni 2,5 gadus, no kuriem remontdarbi risinājās pakāpeniski gada garumā. Pēc tam, kad mājas iedzīvotāji bija vienojušies un nobalsojuši par renovācijas uzsākšanu, mēs palīdzējām pieteikties un iegūt finanšu institūcijas “Altum” līdzfinansējumu no ES ERAF fondu līdzekļiem, kā arī nokārtot bankas aizdevumu.
 
Līdz šim Liepājā esam īstenojuši jau vairāk kā 50 ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu par kopējo summu 10 miljonu apmērā. Esam veikuši arī daudz citus iedzīvotājiem nozīmīgus remontdarbus un labiekārtošanas darbus, detalizētāk par kuriem var lasīt šeit.
Palīdzam iedzīvotājiem saņemt līdzfinansējumu un pieteikties mājas labiekārtošanas atbalsta projektiem, kā arī konsultējam iedzīvotājus par dažādu labiekārtošanas projektu sasitītiem jautājumiem.
 
Renovācija - K, Zāles laukums


2021-12-07 12:11:00< visi jaunumi