< ATPAKAĻ UZ SĀKUMU


Dūmu detektori

Argādinām: No 2020.gada 1.janvāra mājokļos jābūt dūmu detektoriem

No 2020.gada 1.janvāra ne vien visās mājās un publiskajos objektos, bet arī ikvienā dzīvoklī, jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem. To prasa Ugunsdrošības noteikumi.

Autonomais dūmu detektors ir ierīce, kas reaģē uz dūmiem. Un tā darbību nodrošina baterija.

Ugunsdrošības noteikumu 119.punkts paredz: „Viendzīvokļa objektu, daudzdzīvokļu objekta dzīvokli, un publisku objektu, kurā paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, nodrošina ar autonomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem. Autonomu ugunsgrēka detektoru var aizstāt ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.”

Ja mājai vai dzīvoklim ir vairāki stāvi, tad dūmu detektors nepieciešams katrā stāvā, jo noteikumu 120.pants nosaka: “Viendzīvokļa objekta un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļa katrā stāvā izvieto vismaz vienu autonomo ugunsgrēka detektoru. Autonomo ugunsgrēka detektoru uzstāda un uztur darba kārtībā, ievērojot ražotāja prasības”.

Iedzīvotāji aktīvi iegādājas un savos mājokļos uzstāda dūmu detektorus. To apstiprina dūmu detektoru tirgotāji.

Detektoru cenas ir atkarīgas no ražotāja un detektorā iebūvētajām papildus funkcijām. Vidēji tie ir aptuveni 5 līdz 10 eiro. 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pants nosaka, ka: “par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro, juridiskajām personām — no 280 līdz 1400 eiro”.


2019-12-04 10:57:13< visi jaunumi