Dzīvokļu īpašnieku
garantētās iespējas


Lemt par apsaimniekošanas maksas lielumu un racionālu tās izlietojumu.

Lemt par nepieciešamajiem remontdarbiem un piedalīties darbu veicēju izvēlē.

Ietaupot un efektīvi izmantojot naudas līdzekļus, veiksmīgāk sakārtot māju.

Mājas renovāciju pasākumu rezultātā celt dzīvokļa vērtību.Piedāvājam pilnu ēkas apsaimniekošanas pasākumu kompleksu: dzīvokļu īpašnieku biedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām un privātmāju īpašniekiem.


Izmaksas un izdevumi atkarīgi no savstarpējā līguma nosacījumiem, apsaimniekotājam uzticētajiem pienākumiem un mājas iedzīvotāju vēlmēm un iespējām. Šīs summas tiek precizētas sarunu ceļā pirms līguma noslēgšanas.