WEB NAMS


Izmantojot šo sistēmu, mūsu klientiem ir nodrošināta iespēja apskatīties pēdējo izrakstīto rēķinu summas un veiktās samaksas, iepriekš ziņoto skaitītāju rādījumus un patēriņus, kā arī paziņot jaunos individuālo skaitītāju rādījumus.


WebNamsskaitītāju rādījumu paziņošana no 25.-28. datumam

SVARĪGI! Sākot no 04.10.2023., tiek mainīts skaitītāju rādījumu nodošanas periods, un tas būs no mēneša 25. līdz 28. datumam! Atgādinām, ka e-pastā skaitītāju rādījumu pieņemšana ir atcelta.Rēķinus klientiem par īri/apsaimniekošanu un iepriekšējā mēneša komunālajiem pakalpojumiem sagatvojam un nogādājam pastkastēs vai e-pastā līdz 15.datumam. Apmaksas termiņš – mēneša beigas. Maksājumus var veikt jebkurā bankā, kā arī caur internetbanku uz rēķinā norādītajiem kontiem. Veicot maksājumus caur internetbanku, lūdzam norādīt personas rēķinu un/vai adresi!


Lai sagatavotu korektus rēķinus, mums ir jāzin dzīvoklī saņemto pakalpojumu apjoms. Individuālo ūdens skaitītāju rādījumus lūdzam norādīt mēneša pēdējos datumos.Rādījumus var atstāt SIA "Namu serviss APSE" ziņojumu kastītē jūsu mājā vai atstāt SIA "Namu serviss APSE" pastkastē Zivju iela 11/13-7N, Liepājā.

Ierakstīt rādījumus rēķina apakšējā daļā un ievietot to SIA "Namu serviss APSE" ziņojumu kastītē jūsu mājā vai atstāt SIA "Namu serviss APSE" biroja pastkastē Zivju iela 11/13-7N, Liepājā.

Elektroniski nosūtīt skaitītāju rādījumus sistēmā WebNams vai darba laikā ziņot pa tālruni 22124444.dokumenti