top of page

Skolas iela 3, Nīca

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana.

2018.gada 15. augustā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 182 960,23 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 3, Nīca, Nīcas novads energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ieejas mezglu atjaunošana, jumta atjaunošana, ventilācijas sistēmas uzlabošana, kāpņu telpu remonts, apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija. Kopējās projekta izmaksas EUR 365920,47 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošina:
• siltumenerģijas ietaupījumu 78,12 kWh/m2 gadā
• siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 39,87 CO2 ekv.T./gadā

Piegādātāju atlases procedūras rezultātā darbus veiks SIA “Dzinatrs AB”, būvkom.reģ.Nr. 3009-R.

bottom of page