top of page

Sakņu iela 18

Dzīvojamās mājas Sakņu ielā 18, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana.

2019.gada 13.maijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 239 004,53 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 18, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ieejas mezglu atjaunošana un ventilācijas sistēmas uzlabošana, karstā ūdens un apkures sistēmas rekonstrukcija. Kopējās projekta izmaksas EUR 478952,86 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
• siltumenerģijas ietaupījumu 81,81 kWh/m2 gadā
• siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 52,88 CO2 ekv.T./gadā

Piegādātāju atlases procedūras rezultātā darbus veiks SIA “MK Būvniecība”, būvkom.reģ.Nr. 9936-R.

bottom of page