top of page

Piltenes iela 10

Projekta ietvaros veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ieejas mezglu atjaunošana un ventilācijas sistēmas uzlabošana.

2018.gada 20.jūlijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 266 602.57 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piltenes ielā 10, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ieejas mezglu atjaunošana un ventilācijas sistēmas uzlabošana.
Kopējās projekta izmaksas EUR 366273.01 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošina:
• siltumenerģijas ietaupījumu 31,93 kWh/m2 gadā
• siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 19,00 CO2 ekv.T./gadā

Piegādātāju atlases procedūras rezultātā darbus veica SIA “MK Būvniecība”, būvkom.reģ.Nr. 9936-R.

bottom of page