top of page

Matrožu iela 2

2019.gada 28.novembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 404632,50 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Matrožu ielā 2, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ieejas mezglu atjaunošana un ventilācijas sistēmas uzlabošana un apkures sistēmas rekonstrukcija. Kopējās projekta izmaksas EUR 997572,46 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība).
Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
• siltumenerģijas ietaupījumu 55,42 kWh/m2 gadā
• siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 71,33 CO2 ekv.T./gadā
Piegādātāju atlases procedūras rezultātā darbus veiks SIA “MK Būvniecība”, būvkom.reģ.Nr. 9936-R.

bottom of page