top of page

Klaipēdas iela 82

Teritorijas labiekārtošanas projekts: izbūvēta gājēju ietve, stāvvieta, atkritumu novietne, nobruģēts apkārtnes ceļš.

Daudzdzīvokļu mājas teritorijas labiekārtošanas projekts:
• Mājas apkārtnes ceļš ir nobruģēts, lai atvieglotu transportlīdzekļu kustību kā arī pašu mājas iedzīvotāju kustību.
• Tika izbūvēta atkritumu novietne, lai iedzīvotāji varētu paši kontrolēt atkritumu izvešanu. Pirms tam atkritumu konteiners bija novietots pie mājas teritorijā, kas radīja netīrību, jo garāmgājēji bieži pie tā novietoja lielgabarīta atkritumus, kas ievērojami palielināja atkritumu izvešanas izmaksas.
• Iznomājot daļu zemi no Liepājas pašvaldības, izbūvēta autostāvvieta, lai mājas iedzīvotājiem būtu pašiem savas stāvvietas un transportlīdzekļi nebūtu jānovieto pie citām dzīvojamām ēkām.
• Labiekārtota dzīvojamās mājas sētas puse, iestādīti krūmi un iesēts zālājs
• Izbūvēta gājēju ietve, iekārtoti soliņi un izvietotas velo novietnes.

bottom of page