publicēts priekšmets / nr. termiņš nolikums pielikums uzvarētājs
30.10.2017. Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Siļķu ielā 14, Liepājā /
(SL2017-1)
27.11.2017.
16:00
    Pārtraukts
14.08.2017.
labots 24.08.2017.
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Siena ielā 5, Liepājā /
(S2017-1)
04.09.2017.
16:00
    MK Būvniecība
20.12.2016.
labots 30.12.2016.
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vītolu ielā 27/33, Liepājā. /
(V2016-1)
09.01.2017.
16:00
    SIA MK Būvniecība
29.01.2014. Dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi /
(NS-2014-1)
28.02.2014.
17:00
    SIA IGA-4
24.01.2014. Dzīvojamās mājas Krūmu ielā 32, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi /
(NS-2014-3)
21.02.2014.
17:00
    Pārtraukts

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12