publicēts priekšmets / nr. termiņš nolikums pielikums uzvarētājs
25.04.2018. „Dzīvojamās mājas Sakņu ielā 18, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”. /
(SAK2018-1)
22.05.2018.
15:00
    Pārtraukts pretendenti nav izpildījuši nolikuma 2.5. punkta prasības
24.04.2018. „Dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 82, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”. /
(KL2018-1)
21.05.2018.
15:00
    Pārtraukts pretendenti nav izpildījuši nolikuma 2.5. punkta prasības
19.03.2018.
labots 21.03.2018.
Dzīvojamās mājas Skolas ielā 3, Nīca, Nīcas novads energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi /
(SK2018-1)
13.04.2018.
16:00
    SIA "Dzintars AB"
16.02.2018.
labots 21.02.2018.
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Siļķu ielā 14, Liepājā arhitektūras vai apkures un ventilācijas dļa /
(SL-2018-1)
09.03.2018.
16:00
    Pārtraukts
28.12.2017. „Dzīvojamās mājas Piltenes ielā 10, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”. /
(P2017-1)
18.01.2018.
16:00
    SIA " MK Būvniecība"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12