publicēts priekšmets / nr. termiņš nolikums pielikums uzvarētājs
29.05.2019. ”Dzīvojamās mājas Liedaga ielā 1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” /
(L1-2019)
19.06.2019.
16:00
    SIA " MK Būvniecība"
16.05.2019. „Dzīvojamās mājas Matrožu ielā 2, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” /
(M2-2019)
10.06.2019.
16:00
    SIA " MK Būvniecība"
03.04.2019. „Dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 15, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”. /
(SL15-2019-1)
26.04.2019.
16:00
    SIA "Mūrnieks"
15.03.2019. „Dzīvojamās mājas Šķēdes ielā 11, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”. /
(SK11-2019-1)
09.04.2019.
16:00
   
28.02.2019. ”Dzīvojamās mājas Jūrmalas ielā 3, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” /
(J3-2019)
29.03.2019.
16:00
    SIA "Eksterm"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12