publicēts priekšmets / nr. termiņš nolikums pielikums uzvarētājs
24.10.2019. ”Dzīvojamās mājas Atmodas bulvāris 14, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” /
(AT-2019-2)
19.11.2019.
16:00
    SIA "Dzintars AB"
01.10.2019. ”Dzīvojamās mājas Eduarda Veidenbauma ielā 32, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” /
(E32-2019)
25.10.2019.
16:00
    SIA "Mūrnieks"
27.08.2019. ”Dzīvojamās mājas Cukura ielā 5, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” /
(CUK5-2019-1--)
18.09.2019.
16:00
    SIA "Skorpions VS"
10.07.2019. ”Dzīvojamās mājas Dzintaru ielā 82, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” /
(DZ82-2019)
08.08.2019.
16:00
    SIA " MK Būvniecība"
29.05.2019. ”Dzīvojamās mājas Cukura ielā 5, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” /
(CUK5-2019-1-)
20.06.2019.
16:00
    Pārtraukts

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12