publicēts priekšmets / nr. termiņš nolikums pielikums uzvarētājs
23.01.2013. Dzīvojamās mājas Dzērves ielā 25, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - pagraba un bēniņu siltināšana /
(NS-2012-000002)
21.02.2013.
16:30
    SIA "MK Būvniecība"
18.01.2013. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kungu ielā 30/34, Liepājā vienkāršotā renovācija. /
(NS-2013-2)
07.03.2013.
17:00
    Bez rezultāta
17.12.2012. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cenkones ielā 55, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi /
(NS-2012-11)
22.01.2013.
17:00
    SIA "Iga-4"
07.09.2012. Dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 82, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. /
(NS-2012-0001)
04.10.2012.
17:00
    SIA "Kurzemes Krāsas"
24.08.2012. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 13, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. /
(NS-2012-9)
14.09.2012.
17:00
    Pilnsabiedrība "Stefs-MD"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12