publicēts priekšmets / nr. termiņš nolikums pielikums uzvarētājs
07.03.2013. Dzīvojamās mājas Toma ielā 12/20, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi /
(NS-2013-3)
09.04.2013.
17:00
    Pilnsabiedrība "Stefs MD"
28.02.2013. Dzīvojamās mājas Eduarda Tisē ielā 54, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi-2 /
(NS-2013-4)
19.03.2013.
17:00
    SIA "Mūrnieks"
27.01.2013. Dzīvojamās mājas Vītolu ielā 30 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. /
(NS-2013-1)
01.02.2013.
17:00
    Pārtraukts
23.01.2013. Dzīvojamās mājas Dzērves ielā 25, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - fasādes, cokola siltināšana; jumta remonts; veco logu un koplietošanas telpu durvju nomaiņa; ventilācijas sistēmas sakārtošana /
(NS-2012-000001)
21.02.2013.
16:00
    SIA "Mūrnieks"
23.01.2013. Dzīvojamās mājas Dzērves ielā 25, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - karstā ūdens un apkures sistēmas renovācija /
(NS-2012-000003)
21.02.2013.
17:00
    SIA "MK Būvniecība"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12