top of page

Mūsdienīgi un profesionāli apsaimniekošanas risinājumi

Piedāvājam pilnu ēkas apsaimniekošanas pasākumu kompleksu: dzīvokļu īpašnieku biedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām un dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām.

Key in the Lock

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU
GARANTĒTĀS IESPĒJAS

 • Lemt par mājas uzkrājuma iemaksas lielumu un racionālu tās izlietojumu.

 • Lemt par nepieciešamajiem remontdarbiem un piedalīties darbu veicēju izvēlē.

 • Ietaupot un efektīvi izmantojot naudas līdzekļus, veiksmīgāk sakārtot māju.

 • Mājas renovāciju pasākumu rezultātā celt sava dzīvokļa vērtību.

MĒS NODROŠINĀM

 • Obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu

 • Ēkas un apkārtējās vides pārvaldīšana

 • Juridiskā dzīvokļu īpašnieku interešu pārstavniecība

 • Kopsapulču, aptauju un balsojuma organizēšana par kopīpašuma jautājumiem

 • Dzīvojamās vides uzlabošanas ierosinājumi

 • Labiekārtošanas un māju energoefektivitātes uzlabošanas projektu plānošana, vadīšana, realizācija un nepieciešamo finansējuma avotu piesaiste

 • Mājas uzturēšanas izdevumu uzskaite un remontdarbu plānošana

 • Avārijas dienesta pieejamība 24/h diennaktī

 • Profesionālu un zinošu klientu apkalpošanas zvanu centru

 • Mūsdienīgu un ērtu klientu apkalpošanas portālu

FB_Apse1 (3).png

INDIVIDUĀLS PIEDĀVĀJUMS

Izmaksas un izdevumi atkarīgi no savstarpējā līguma nosacījumiem, Pārvaldniekam uzticētajiem pienākumiem un mājas iedzīvotāju vēlmēm.

Šīs summas tiek precizētas sarunu ceļā pirms līguma noslēgšanas, jo katras mājas un dzīvokļu īpašnieku vajadzības un iespējas ir ļoti dažādas, tāpēc savus pakalpojumus izstrādājam un pielāgojam katra klienta vēlmēm. 

bottom of page