< atpakaļpirms


pēc

Siguldas iela 13


2012.gadā uzsākta renovācija - visu ārsienu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, apkures sitēmas rekonstrukcija - vertikālā divcauruļu sistēma ar alokatoriem uz radiatoriem.

Darbi pabeigti 2013.gada vasarā.

Projekta kopējās izmaksas - 208021 Ls, tsk. aukstā ūdens un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa.

Apsaimniekošanas maksa - 0,94 EUR/m2.

Siltumenerģijas patēriņš