< atpakaļpirms


pēc

Mežu iela 29


2012.gadā uzsākta renovācija - visu ārsienu, pagraba un bēniņu pārsegumu siltināšana, karstā ūdens un apkures sistēmu rekonstrukcija (vertikālā divcauruļu sistēma ar alokatoriem).

Projekta kopējās izmaksas 229600 Ls, tsk. autoruzraudzība, būvuzraudzība un renovācijas projektā neiekļautie darbi- aukstā ūdens un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa.

Apsaimniekošanas maksa - 0,71 EUR/m2.

Siltumenerģijas patēriņš