< atpakaļpirms


pēc

E.Tisē iela 54


2012.gadā uzsākta renovācija - visu ārsienu, pagraba un bēniņu pārsegumu siltināšana, kā arī horizontālās apkures sistēmas izbūve.

Darbi pabeigti 2013.gada augustā (pagraba pārseguma siltināšana un siltummezgla rekonstrukcija).

Renovācijas kopējās izmaksas - 173873 Ls, tsk. autoruzraudzība un būvuzraudzība un projektā neparedzētie darbi - siltummezgla rekonstrukcija u.c.

Apsaimniekošanas maksa - 0,74 EUR/m2

Siltumenerģijas patēriņš