< atpakaļpirms


pēc

Kungu iela 31/33


2012.gadā uzsākta un 2013.gadā pabeigta renovācija - visu ārsienu, bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana, kā arī apkures sistēmas rekonstrukcija (vertikālā divcauruļu sistēma ar alokatoriem) un karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija.

Apsaimniekošanas maksa - 0,64 EUR/m2.

Siltumenerģijas patēriņš