< atpakaļpirms


pēc

Siļķu iela 16


2012.gadā uzsākti renovācijas darbi - jumta seguma nomaiņa, visu ārsienu, pagraba un bēniņu siltināšana, apkures un karstā ūdens sistēmu rekonstrukcija.

Darbi pabeigti 2013.gada augustā.
Projekta realizācijas kopējās izmaksas 294518 Ls, tsk. autoruzraudzība, būvuzraudzība un projektā neparedzētie darbi - aukstā ūdens un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa.

Apsaimniekošanas maksa - 0,74 EUR/m2.

Siltumenerģijas patēriņš