< ATPAKAĻ UZ SĀKUMU


Lietus ūdens kanalizācija.

Cienījamie iedzīvotāji!

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, un Liepājas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr. 12 “ Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā”, ar 2018. gada novembri Jums rēķinos parādīsies jauna pozīcija, lietus ūdens kanalizācija”, kura katram dzīvoklim tiks aprēķināta proporcionāli dzīvokļa platībai.


2018-09-27 13:59:41< visi jaunumi