< ATPAKAĻ UZ SĀKUMU


Mainās maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

SIA “Eko Kurzeme” cenu piedāvājums:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018.gada 26.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 88, apstiprinot SIA „Liepājas RAS” poligona „Ķīvītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu ar dabas resursu nodokli (DRN). Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1. un 12. daļu, mainās maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.  

SIA “Eko Kurzeme” cenu piedāvājums:

  • laika periodam no 2018.gada 1.septembra līdz 31.decembrim – 49.25 EUR/tn, bez PVN,
  • laika periodam no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim -  52.29 EUR/tn, bez PVN.

No  2018.gada 1.septembra  līdz 2018.gada 31.decembrim Liepājas pilsētā, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 13.80 EUR/m3 bez PVN, tajā skaitā – apsaimniekotāja izmaksas 7.05 EUR/m3 bez PVN,  poligona tarifs (ietverot DRN) -  6.75 EUR/m3 bez PVN. No  2019.gada 1.janvāra  līdz 2019.gada 31.decembrim Liepājas pilsētā, apsaimniekošanu būs 14.21 EUR/m3 bez PVN, tajā skaitā – apsaimniekotāja izmaksas 7.05 EUR/m3 bez PVN,  poligona tarifs (ietverot DRN) -  7.16 EUR/m3 bez PVN.

SIA “Vides pakalpojuma grupa” cenu piedāvājums:

  1. paaugstinās maksa par atkritumu izvešanu "Vides pakalpojumu grupas" klientiem Liepājā,  1 kubikmetra sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas būs 16,56 EUR (ieskaitot PVN).

Pieaugums gaidāms arī turpmāk, jo no 2020. gada tiek ieviesti stingrāki ierobežojumi sadzīves atkritumu noglabāšanai poligonos  – drīkstēs apglabāt ne vairāk kā 50% Latvijā radīto sadzīves atkritumu. Lai šo mērķi sasniegtu, pakāpeniski tiek palielināts dabas resursu nodoklis par atkritumu noglabāšanu poligonā. No 2019. gada 1. janvāra nodokļa likme par katru noglabāto tonnu būs 43 eiro līdzšinējo 35 eiro vietā.

 


2018-09-19 16:11:36< visi jaunumi