publicēts priekšmets / nr. termiņš nolikums pielikums uzvarētājs
03.04.2019. „Dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 15, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”. /
(SL15-2019-1)
26.04.2019.
16:00
   
15.03.2019. „Dzīvojamās mājas Šķēdes ielā 11, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”. /
(SK11-2019-1)
09.04.2019.
16:00
   
28.02.2019. ”Dzīvojamās mājas Jūrmalas ielā 3, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” /
(J3-2019)
29.03.2019.
16:00
   
25.02.2019. ”Dzīvojamās mājas Cukura ielā 5, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” /
(CUK5-2019-1)
28.03.2019.
16:00
   
25.02.2019. ”Dzīvojamās mājas Uliha ielā 97/99, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” /
(UL97-99-2019)
27.03.2019.
16:00
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9